MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
SETTHSI
AAV 2.04
30d
60d
120d
240d
ACE 1.34
30d
60d
120d
240d
ADVANC 221.00
30d
60d
120d
240d
AH 18.50
30d
60d
120d
240d
AMATA 21.70
30d
60d
120d
240d
AOT 58.50
30d
60d
120d
240d
AP 8.20
30d
60d
120d
240d
ASIAN 10.30
30d
60d
120d
240d
ASW 7.60
30d
60d
120d
240d
AWC 3.72
30d
60d
120d
240d
BAFS 15.30
30d
60d
120d
240d
BAM 7.40
30d
60d
120d
240d
BANPU 5.40
30d
60d
120d
240d
BBL 137.00
30d
60d
120d
240d
BCP 36.50
30d
60d
120d
240d
BCPG 6.70
30d
60d
120d
240d
BDMS 26.25
30d
60d
120d
240d
BEM 7.65
30d
60d
120d
240d
BGC 6.35
30d
60d
120d
240d
BGRIM 22.70
30d
60d
120d
240d
BJC 21.40
30d
60d
120d
240d
BKI 286.00
30d
60d
120d
240d
BLA 19.00
30d
60d
120d
240d
BPP 12.80
30d
60d
120d
240d
BTS 4.48
30d
60d
120d
240d
CBG 69.00
30d
60d
120d
240d
CENTEL 40.25
30d
60d
120d
240d
CKP 3.96
30d
60d
120d
240d
COM7 20.80
30d
60d
120d
240d
CPALL 57.75
30d
60d
120d
240d
CPF 24.30
30d
60d
120d
240d
CPN 56.75
30d
60d
120d
240d
CRC 32.00
30d
60d
120d
240d
DELTA 90.75
30d
60d
120d
240d
DMT 11.80
30d
60d
120d
240d
EA 13.60
30d
60d
120d
240d
EASTW 2.82
30d
60d
120d
240d
EGCO 105.50
30d
60d
120d
240d
EPG 4.98
30d
60d
120d
240d
ETC 2.00
30d
60d
120d
240d
GFPT 12.80
30d
60d
120d
240d
GLOBAL 15.30
30d
60d
120d
240d
GPSC 41.75
30d
60d
120d
240d
GULF 41.75
30d
60d
120d
240d
GUNKUL 2.58
30d
60d
120d
240d
HANA 48.75
30d
60d
120d
240d
HMPRO 9.20
30d
60d
120d
240d
HTC 16.00
30d
60d
120d
240d
ICHI 16.60
30d
60d
120d
240d
INTUCH 74.25
30d
60d
120d
240d
IRPC 1.64
30d
60d
120d
240d
IVL 20.20
30d
60d
120d
240d
KBANK 128.00
30d
60d
120d
240d
KEX 2.96
30d
60d
120d
240d
KKP 46.25
30d
60d
120d
240d
KTB 17.50
30d
60d
120d
240d
KTC 38.00
30d
60d
120d
240d
M-CHAI 49.75
30d
60d
120d
240d
MAJOR 12.40
30d
60d
120d
240d
MEGA 36.75
30d
60d
120d
240d
MINT 29.25
30d
60d
120d
240d
MTC 41.50
30d
60d
120d
240d
NER 4.96
30d
60d
120d
240d
NOBLE 3.32
30d
60d
120d
240d
NRF 1.86
30d
60d
120d
240d
OR 16.20
30d
60d
120d
240d
ORI 4.78
30d
60d
120d
240d
OSP 23.00
30d
60d
120d
240d
PLANB 7.15
30d
60d
120d
240d
PM 7.80
30d
60d
120d
240d
PR9 17.70
30d
60d
120d
240d
PSH 9.00
30d
60d
120d
240d
PSL 8.90
30d
60d
120d
240d
PTT 32.75
30d
60d
120d
240d
PTTEP 150.50
30d
60d
120d
240d
PTTGC 31.00
30d
60d
120d
240d
RATCH 28.50
30d
60d
120d
240d
RS 12.30
30d
60d
120d
240d
S 0.78
30d
60d
120d
240d
SABINA 23.10
30d
60d
120d
240d
SAK 5.45
30d
60d
120d
240d
SAPPE 97.25
30d
60d
120d
240d
SAT 12.30
30d
60d
120d
240d
SAWAD 35.50
30d
60d
120d
240d
SC 2.66
30d
60d
120d
240d
SCB 106.00
30d
60d
120d
240d
SCC 233.00
30d
60d
120d
240d
SCCC 133.50
30d
60d
120d
240d
SCGP 30.50
30d
60d
120d
240d
SHR 2.02
30d
60d
120d
240d
SIRI 1.72
30d
60d
120d
240d
SJWD 12.90
30d
60d
120d
240d
SPALI 17.60
30d
60d
120d
240d
STA 20.20
30d
60d
120d
240d
STGT 10.30
30d
60d
120d
240d
SYNEX 13.50
30d
60d
120d
240d
THANI 2.24
30d
60d
120d
240d
THCOM 11.20
30d
60d
120d
240d
TISCO 95.50
30d
60d
120d
240d
TKS 8.30
30d
60d
120d
240d
TMT 4.92
30d
60d
120d
240d
TOA 20.00
30d
60d
120d
240d
TOP 53
30d
60d
120d
240d
TPIPL 1.29
30d
60d
120d
240d
TPIPP 3.20
30d
60d
120d
240d
TQM 28.50
30d
60d
120d
240d
TSTH 0.72
30d
60d
120d
240d
TTA 6.90
30d
60d
120d
240d
TTB 1.79
30d
60d
120d
240d
TTW 8.90
30d
60d
120d
240d
TVO 21.70
30d
60d
120d
240d
VGI 1.72
30d
60d
120d
240d
WHA 4.92
30d
60d
120d
240d
WHAUP 4.04
30d
60d
120d
240d